Enerji Bize Nasıl Ulaşıyor

  • Yeryüzündeki bütün cisimler atomlardan oluşur ve atomlar merkezindeki çekirdek ve bunun etrafında hızla dönen elektronlardan meydana gelir.
  • Sıkıştırma ya da sürtünme gibi herhangi bir mekanik etki sırasında oluşan ve etkisini çeşitli şekillerde gösteren enerji çeşidine elektrik denir. Elektrik, elektrik yüklerinin akışına dayanan bir dizi fiziksel olaya verilen isimdir.
  • Bir iletken maddede milyonlarca serbest elektron bulunur. Bir maddeye elektrik uygulandığında elektronlar negatiften pozitif yöne doğru hareket etmeye başlar; bu harekete de elektrik akımı denir.
  • Elektrik akımı bir iletken üzerinden akar ve evlere gelir. Ancak evlerde kullanılan elektrikli aletler için 220 volt gerilim yeterlidir. Hâlbuki elektrik santrallerinden elektrik gerilimi 25000 voltta çıkar.
  • Santralde üretilen elektrik enerjisi kablolarla santralin yakınında bulunan ünite trafosuna getirilir. Trafo, elektrik kaybını azaltmak için, santrallerden çıkan elektriği birkaç yüz bin volta yükseltir ve elektrik akımını uzak yerlere yüksek gerilim hatları ile taşınmaya hazır duruma getirir.
  • Yerleşim alanlarına iletilen elektrik akımı önce bölgesel dağıtım trafolarına girer ve 220 volt’a düşürülmüş olarak evlerimize ulaşır.
  • Elektrik artık evlerimizde kullanılacak duruma gelmiştir. Evlerimize ulaşan elektrik, elektrik sayacından geçerek buzdolabı, fırın, lamba, bilgisayar gibi aletlerde kullanılır