Enerjide Dışa Bağımlılık

Linyit hariç fosil yakıtlar bakımından zengin bir ülke olmayan Türkiye, birincil enerji üretimi açısından önemli oranda dışa bağımlıdır. Ülkemizin özellikle petrol ve doğal gaz ihtiyacı çok büyük oranda yurt dışından temin edilmektedir. Enerjide kaynaklar açısından dışa bağımlılığın azaltılması, Türkiye’nin uzun yıllara dayanan ulusal hedeflerinden birisidir.

Bu konuya değinen çok sayıda ulusal politika dokümanı bulunmakla birlikte, en güncel ve önemli iki belgeye aşağıda yer verilmektedir:

Milli Enerji ve Maden Politikası: Ülkemizin, enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, yerli ve yenilenebilir kaynakların kullanımı ve öngörülebilir piyasa koşullarının tesis edilmesi temeline dayalı politikasıdır. 2017 yılında kamuoyuna ilan edilmiştir.

On Birinci 5 Yıllık Kalkınma Planı: Elektrik üretiminde ithal kaynaklara bağımlılığın azaltılacağına ve doğal gaz arz güvenliğinin güçlendirileceğine atıf yapan, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha yoğun bir şekilde kullanılacağını ve enerji verimliliğini teşvik edici desteklemeler yapılacağını ifade eden en geniş politika belgesidir. 2019 yılında TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Enerjide Dışa Bağımlılığı Azaltmanın İlk Adımı Verimlilikten Geçer

Her şey küçük adımlarla başlar. Bu adımların büyük etkilerini görmek için ise sabır ve süreklilik gerekir. Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmanın bizlere düşen tarafında ise süreç tam da böyle ilerler.

Günlük hayatımızda, evimizde, işimizde ya da okulumuzda enerjiyi verimli kullanmak için attığımız küçük adımlar hem cebimize hem ülke ekonomisine katkı sağlar, bu adımların kararlılığı ve birleşmesiyle de ülke ekonomisi milyarlarca lira tasarruf eder.

Nedir Bu Küçük Adımlar?

Evde Enerji Verimliliği

İş Yerinde Enerji Verimliliği

Okulda Enerji Verimliliği

Yolda Enerji Verimliliği