Kaynak Verimliliği

Kaynak verimliliği; doğal kaynakların sürdürülebilir olarak üretilmesi, işlenmesi ve tüketilmesinin yanı sıra, ürünlerin üretimleri ve tüketimleri esnasında oluşan olumsuz çevresel etkilerin tüm yaşam döngüleri boyunca azaltılması olarak tanımlanır.

İhtiyaçlar artıyor ancak kaynaklar sınırlı kalıyor.

Dünya nüfusunda meydana gelen hızlı artış, ekonomideki büyüme ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yaşam standardının yükselmesi sonucunda ihtiyaçlarda da hızlı bir artış meydana geliyor. Kaynaklar ise sınırlı kalmaya devam ettiği için kaynak verimliliği ihtiyacı ortaya çıkıyor.

Peki bunun ne önemi var?

Daha fazla ürün & üretim kapasitesi &ürün kalitesi

Daha az maliyet & israf & yatırım riski

Daha temiz bir çevre

Sınırlı ve tükenebilir olan kaynakların daha verimli kullanılması ile daha fazla ürün meydana getirilirken hem maliyet olumlu yönde etkilenir hem israf önlenir. Bütün bunlar da çevrenin daha az kirlenmesi anlamına gelir.