Ülkemizde Kullanılan Enerji Kaynakları Nelerdir?

Ülkemizde kullandığımız enerji kaynaklarını yenilenebilen ve yenilenemez enerji kaynakları olarak iki grupta toplayabiliriz. Bu kavramlar, kaynağın tüketilme oranının yeniden oluşma durumu arasındaki ilişkiden ortaya çıkar.

Yenilenemez enerji kaynakları; taş kömürü, linyit, petrol ve doğal gazdan oluşan fosil yakıtlar ile nükleer enerji gibi rezervi sınırlı olan ve tükendiğinde yenilenemez kaynaklardır.

Yenilenebilen enerji kaynakları ise; güneş, rüzgâr, su ve jeotermal gibi kendi kendilerini yenileyebilen kaynaklardır.