Yenilenemez Enerji Kaynakları

Hayvan ve bitki atıklarının yıllarca süren kimyasal dönüşümleri sonucu oluşan enerji kaynakları; kükürtlü, azotlu, karbonlu bir yapıya sahiptir. Ve bu yapıları yüzünden çevre sorunlarına neden olurlar. Yerin altında yüzlerce yılın sonunda meydana gelen yenilenemez enerji kaynakları madencilik faaliyetleri gerektirirler.

Yenilenemez Enerji Kaynakları Nelerdir?

Taşkömürü (Maden Kömürü)

Birinci jeolojik zamanda oluşmuş bazı arazilerdeki organik tortul kayadır. Kalori değeri yüksek olduğu için büyük bir kısmı demir-çelik endüstrisinde, geri kalanı ise termik santrallerde elektrik üretiminde kullanılmaktadır.

Linyit

Üçüncü jeolojik zamanda oluşmuş ve kalorisi taşkömürüne göre daha az olan bir kömür türüdür. Türkiye’nin birçok yerinde ve bol miktarda bulunduğu için önemli bir madendir.

Petrol

Üçüncü jeolojik zamanda oluşmuş arazilerde tabakalar içerisinde boşluklarda bulunur. Ülkemizde üçüncü jeolojik zamanda oluşmuş arazi fazladır. Ancak yapılan araştırmalar ülkemizdeki petrolün çok derinlerde olduğunu ortaya koymuştur.

Doğal Gaz

Yer altındaki boşluklarda petrolün üzerinde oluşan gaz karışımıdır. Çıkarıldıktan sonra boru hatlarıyla veya sıvılaştırılmış bir şekilde gemilerle taşınıp diğer ülkelere ulaştırılabilen doğal gaz, tüketimi sonrasında büyük miktarda çevre kirliliğine yol açmadığı için daha çok tercih edilen bir yakıttır. Kullanım alanları giderek yaygınlaşmaktadır.