AKLINLA VERİMLİ YAŞA
Pencereler ve kapılar, evlerdeki ısının dörtte birinin kaybına neden olur. Yalıtımsız bir evde meydana gelen ısı kaybının %15-20’si tek camlı pencerelerden kaynaklanır. Çift cam kullanmak bu kaybı yarıya indirir. #aklınlaverimliyaşa