AKLINLA VERİMLİ YAŞA
Türkiye, jeotermalde Dünya dördüncüsü konumdadır. Jeotermalde aynı zamanda Avrupa’da birinci sıradadır. #aklınlaverimliyaşa