AKLINLA VERİMLİ YAŞA
Elektrik üretiminde Güneş enerjisi ve Rüzgâr enerjisi üretiminin payı her geçen yıl artan Türkiye %13’lük Rüzgâr ve Güneş üretimi payı ile Dünyada dördüncü sıradadır. #aklınlaverimliyaşa