AKLINLA VERİMLİ YAŞA
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 7 Aralık Cumartesi Günü Enerji Verimliliği Derneği İstişare Toplantısı'nda Aklınla Verimli Yaşa kampanyası ile enerji verimliliğini çeşitli uygulamalarla toplumun her kesimine yaymayı hedeflediklerini duyurdu.#aklınlaverimliyaşa