AKLINLA VERİMLİ YAŞA
Yılın ilk 10 ayında toplam elektrik üretiminin %64'ü yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlanarak rekor kırıldı. Rüzgârda kurulu gücümüz 17 yılda yaklaşık 400 kat arttı. Yenilenebilir enerji kullan, aklınla verimli yaşa! #aklınlaverimliyaşa