AKLINLA VERİMLİ YAŞA
Rüzgar enerjisi yatırımları artıyor! Ülkenin dört bir yanına dikilen 3085 rüzgâr enerjisi türbini ve 180 santral ile elektrik ihtiyacımızın %10’unu karşılıyoruz. #aklınlaverimliyaşa