AKLINLA VERİMLİ YAŞA
6. Verimli Buluşmalar Arçelik Garage’da gerçekleşiyor. Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlikte Yenilikçi Yaklaşımlar konulu buluşma, 6. kez daha güçlü bir Türkiye ve daha güvenli bir gelecek için yapılıyor. #aklınlaverimliyaşa