AKLINLA VERİMLİ YAŞA
Elektrik İletim ve Üretiminde Enerji Verimliliği Sempozyumu Point Otel’de bugün gerçekleşiyor. Sempozyumda ‘’Termik Santrallerde Enerji Verimliliği’’, ‘’Yenilenebilir Enerji Santrallerinde Enerji Verimliliği’’ ve ‘’Elektrik İletiminde Enerji Verimliliği’’ konuları güçlü bir Türkiye için ele alınıyor. #aklınlaverimliyaşa