AKLINLA VERİMLİ YAŞA
Isı pompası sistemi ile yer altı suyu (sıcak-soğuk), açılan bir kaynakla topraktan emilir, ısı pompasında kullanıldıktan sonra emiş kuyusuna belli bir mesafedeki bir geri basma kuyusu ile tekrar toprağa gönderilir. Su veya toprak kaynaklı ısı pompası; kuyulardan, göllerden, nehirlerden, şehir şebekesinden ya da üretim işlerinden elde ettiği suyu ısı kaynağı olarak kullanır. #aklınlaverimliyaşa