AKLINLA VERİMLİ YAŞA
Eskiyen buzdolabı, fazla enerji kaybı. Buzdolabının verimli çalışma ömrü 20 yıldır, eskilerin yenilere oranla enerji harcaması iki kat fazladır. #aklınlaverimliyaşa