AKLINLA VERİMLİ YAŞA TÜRKİYE! MUTLU YILLAR

Yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretimini bu yıl %62'ye yükselttik. Aklınla verimli yaşa Türkiye! Mutlu yıllar... #aklınlaverimliyaşa