ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Kullanmadığın cihazları prizden çekmeyi unutma, #aklınlaverimliyaşa