AKLINLA VERİMLİ YAŞA
24 türbin tarafından üretilen elektrik ile 223 bin kişinin ihtiyacını karşılayabilen Rance Dalga Enerjisi Santrali, gel-git ile enerji elde ediyor. Öngörülebilir performansıyla diğer değişken yenilenebilir enerji kaynaklarından ayrışan gel-git enerjisi; çevreye en az olumsuz etki ile üretim yapıyor, yenilenebilir enerjinin yeniliğe ve inovasyona açık yönünü ortaya koyuyor. #aklınlaverimliyaşa #yenilenebilirenerji