AKLINLA VERİMLİ YAŞA
Sen de enerjini verimli kullan, enerji verimliliğinin bütün yararlarından faydalan. #aklınlaverimliyaşa