Makro Ölçekte Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği küçük adımlar ile evlerde başlasa da sanayide, tarımda ve ulaşımda da büyük bir yer kaplar.

Maliyetlerin azalmasında ve çevrenin temiz kalmasında önemli bir faktör olan enerji verimliliği; sanayi tesislerinde uygulanmasıyla tesisin işletim maliyetlerinde önemli ölçüde azalma sağlar.

Tarımda birim başına harcanan enerjiyi düşürmek ve ekonominin gelişmesini sağlamak için uygulanacak verimlilik önlemleriyle sürdürülebilir tarımın yolu açılır.

Ulaşım ve iletişim çağında yaşamamızın bir gerekliliği olarak, bireylerin de giderek daha fazla otomobil kullanmalarına yönelmeleri hem çevresel hem ekonomik bazı sonuçlar doğurur. Bu sonuçların olumlu olmasında ise enerji verimliliği önemlidir.