Fan

Endüstriyel elektrik yükünün %70’ini motor sistemleri oluşturmaktadır. Bu yükte fanların önemli bir payı bulunmaktadır. Fanların sistem verimi %79 veya daha yüksek olabilse de, sıklıkla %50’nin altına ve hatta %15-20’lere düşebilmektedir. Bu yüzden fan sistemlerinin değerlendirilmesi ve optimizasyonu büyük tasarruf fırsatları sunmaktadır.

 En basit tanımı itibariyle, basınç farkı oluşturarak havanın akışını sağlayan cihazlara fan denir. Fanın hareketli elemanı olan kanatlar, hava üzerine iş yaparak ona statik ve kinetik enerji kazandırır. Havaya kazandırılan bu statik ve kinetik enerjilerin birbirine oranı, fanın özelliklerine bağlıdır.

 Fan eğitim ünitesi nedir?

Fanlar sanayide yoğun olarak kullanılan ve önemli oranda enerji tüketen elemanlardır.

Fanlar eksenel ve santüfrizj olmak üzere 2’ye ayırlırlar. Eksenel fanlar yüksek debi ve düşük basınca, santrifüj fanlar ise düşük debi ve yüksek basınca ihtiyaç olan yerlerde kullanılırlar. Fan eğitim ünitesinde hakkında daha fazla bilgi için bakınız. ( http://www.yegm.gov.tr/verimlilik/document/fan.mp4 )