Güçlü sinyalizasyon altyapısı ve trafik yönetimi

Ulaşımda enerji verimliliğini artırmanın tek yolu toplu taşıma araçları değildir. Sinyalizasyon sistemlerinin uygun planlanması da dur-kalkları azaltarak daha az enerji tüketilmesine katkı sağlayan bir uygulamadır.

Şehir içindeki kavşaklarda trafik akışını kolaylaştırmak için birbiri ardına gelen sinyalize kavşaklara Yeşil Dalga Sisteminin kurulması ve çalıştırılması bu kapsamda önemli bir uygulamadır. Kara yolu ulaşımında trafik ışıklarında LED teknolojisini kullanmak gibi olasılıklar da vardır.  Belediyelerin karayolları sinyalizasyon sistemlerinin işletilmesi için kullanılan elektrik miktarını düzenli aralıklarla izlemesi de bir diğer önemli adımdır.