Motorlar

GÜÇ KALİTESİ
Güvenlik standartlarına uygun, duruş sürelerini ve elektriksel kayıpları an aza indiren elektrik sistemlerinin tasarımı ve kurulması önemlidir. Bir tesiste düşük kalitede güç dağıtımı enerji kayıplarının başlıca nedenlerinden biri olduğundan, büyük çaplı elektrik sistem değişiklikleri nitelikli bir elektrik mühendisinin denetiminde yapılmalıdır.

 

Gerilim Seviyelerinin Korunması

Motorda gerilim, maksimum %5 sapma ile, mümkün olduğunca etiket değerine yakın tutulmalıdır. Motorlar, etiket gerilim değerinin %10’u dahilinde çalışmak için tasarlanmış olsa da, büyük değişimler verimi, güç faktörünü ve çalışma ömrünü önemli ölçüde azaltır. Tasarımda öngörülen gerilim değerinin %95’inden az bir değerde çalışırken motorlar tipik olarak verimden 2-4 puan kaybederler ve çalışma sıcaklıkları 20°F kadar artar, bu da yalıtım ömrünü önemli ölçüde azaltır.

Motoru, tasarımda öngörülen gerilim değerinin üzerinde çalıştırmak güç faktörünü ve verimi azaltır. Gerilim indirici transformatör ile olan mesafe azaldıkça gerilim düştüğünden, tüm gerilim ölçümleri motor klemens kutusunda alınmalıdır.

 

Faz Dengesizliğinin En Aza İndirilmesi

Üç fazlı bir sistemde her fazın gerilimi eşit büyüklükte, simetrik ve 120° ayrılmış olmalıdır. Faz dengesi, motor nominal değer kaybını ve üretici garantisinin iptalini önlemek için %1 içinde olmalıdır.

Çeşitli faktörler gerilim dengesini etkileyebilir: Herhangi bir faz üzerindeki tek fazlı yükler, farklı kablo boyutlandırması veya hatalı devreler. Dengesiz bir sistem, dağıtım sistemi kayıplarını artırır ve motor verimini düşürür.

Yüksek Güç Faktörünün Korunması

Düşük güç faktörü, hem tesis içinde hem de dışında elektrik dağıtım sisteminin verimini azaltır. Endüksiyon motorları tam yükten daha düşük seviyede çalıştırıldığında, düşük güç faktörü meydana gelir. Güç faktörü %95'in altına düştüğünde, birçok elektrik dağıtım şirkete ilave bir ücret uygular. Motora veya motor kontrol merkezlerine tekli kondansatörlerin ya da kondansatör gruplarının takılması, bu sorunu çözer.

Güç Kalitesinin Korunması

Motorlar, 60 Hertz frekansta ve sinüs dalga biçimli gücü kullanarak çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bozulmuş dalga formları ile gücü kullanmak motor verimini azaltır.

Verimli Transformatörlerin Seçilmesi

Uygun büyüklükte ve verimli indirici transformatörler kullanın. Eski, düşük veya aşırı yüklenmiş transformatörler genellikle verimsizdir.

 

Dağıtım Sistemi Kayıplarının Belirlenmesi ve Ortadan Kaldırılması

Düzenli olarak kötü bağlantıları, kötü topraklamayı ve toprağa kısa devreyi kontrol edin. Bu tür sorunlar, enerji kayıplarının sık görülen kaynaklarıdır, tehlikelidir ve sistem güvenilirliğini azaltır. Birçok uzman firma, işletmenizdeki elektriksel izleme ekipmanları ve kızılötesi kameralar kullanarak bu tür sorunları araştırabilir.

Dağıtım Sistemi Direncinin En Aza İndirilmesi

Saatler boyunca tam yüke yakın çalışan motorları besleyen güç kabloları, yeni döşenirken ya da yeniden kablolama sırasında büyütülmelidir. Bu uygulama hat kayıplarını ve gerilim düşmesini en aza indirir.