Pompa

Pompalar su ve sıvı akışkanları bir yerden bir yere transfer etmekten kullanılan ekipmanlardır. 

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan araştırmalarda, dünyadaki elektrikli motor enerji talebinin yaklaşık %22’sinin pompalama sistemlerinden kaynaklandığı ortaya konulmuştur. Pompalama için kullanılan büyük miktardaki enerji, pompalama sistemlerini enerji tasarrufu için başlıca aday haline getirir. Pompalamada harcanan enerjinin yaklaşık %75’i santrifüj pompalar, kalan %25’i ise pozitif deplasmanlı pompalar için kullanılır.

 Pompalama sistemi performansının optimum değerin altında olmasının dört yaygın nedeni vardır:

 • Kurulu bileşenler, tipik işletim koşullarında verimsizdir.
 • Pompalama sistemi bileşenlerinin verimi düşmüştür.
 • Sistemin ihtiyaç duyduğundan daha fazla debi veya daha fazla basma yüksekliği sağlanmaktadır.
 • Pompa, sistem ihtiyaç duymadığı zaman çalıştırılmaktadır.

 Bu koşulların var olduğu aşağıdaki belirtilerden anlaşılabilir; bu belirtiler aynı zamanda, pompalama sistemi için iyileştirme fırsatlarının var olduğuna işaret eder:

 • Debiyi kontrol etmek için vanalar kısılmaktadır.
 • Baypas hattı (devridaim hattı) normal olarak açıktır.
 • Aynı sayıda pompaya sahip çoklu paralel pompalama sistemleri aynı anda çalışmaktadır.
 • Kesikli bir proseste (dahi) pompa sürekli çalıştırılmaktadır.
 • Kavitasyon gürültüsü (pompada veya sistemde başka bir yerde) vardır.
 • Sistem bakımı çok sık yapılmaktadır.
 • İşlevi değişikliğe uğramış sistemler

 Pompa Eğitim Ünitesi

Pompa eğitim ünitesi pompalarda kullanılan debi kontrol tiplerinin tanıtıldığı, debi kontrollerinin değişik debilerde pompanın elektrik motorundaki elektrik tüketimine, pompanın su basma yüksekliğine etkilerinin ve basınç göstergelerindeki değişimlerin gösterildiği bir ünitedir. Daha fazla bilgi için bakınız. (http://www.yegm.gov.tr/verimlilik/document/pompa.mp4 )