Sanayi ve Teknolojide Enerji Verimliliği

Sanayi tesislerinde uygulanacak enerji verimliliği çalışmaları ve yenilenebilir enerji uygulamaları ile tesisin işletim maliyetlerinde azalma sağlanabilir. Zira sanayi tesislerinin en önemli maliyetlerinden biri de enerji maliyetidir. Günümüzde enerji verimliliği, hem maliyetlerin azaltılması hem de çevresel performansın arttırılması açısından önemi gittikçe artan bir kavramdır.