Sulama

Sulamanın pompaj yoluyla yapıldığı durumlarda elektrik kullanımı ortaya çıkmaktadır. Sulamanın cazibeli hatlarla doğal yollardan tarımsal üretim alanlarına ulaştırılması durumunda bile, suyun tarla kenarından arazinin içine taşınması için fosil yakıtlı veya elektrikli pompalara ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer yandan, birçok uygulamada suyun pompalar yoluyla yeraltından yer üstüne çekilmesi ve daha sonra sulamanın gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Su stresi içinde olan Türkiye’de son yıllarda pek çok havzada yeraltı suları daha derinlere doğru çekilmiş ve kuyu derinliklerini artırmıştır. Suyun daha derin kesitlerden yukarı doğru pompalanması, elektrik tüketimini doğrusal değil üssel olarak artırmaktadır. Bu da elektrik faturalarının kabarmasına, girdi maliyetinin yükselmesinden dolayı tarımsal üretimin kârlılığının azalmasına yol açmaktadır.

 Doğrudan bir enerji düzenlemesi olmamakla birlikte, konvansiyonel sulama sistemleri yerine damlama sulama sistemlerinin kullanılması, sadece suyun değil elektriğin de daha az kullanılmasına imkân vermektedir.

 Elektrikle veya dizelle çalışan pompaların enerji verimliliğinin yükseltilmesi sulama kapsamında alınabilecek bir başka önemli tedbirdir. Pompa yükünün ihtiyaca göre belirlenmesi ve uygun büyüklükte pompaların seçilmesi, gerekli olması durumunda pompaların hız değiştiriciler (speed driver) ile akuple edilmesi bu noktada ilk akla gelen adımlardan birisidir. Tamamen güneş enerjisiyle çalışan ya da güneş enerjisiyle takviye edilmiş hibrid pompaların da özellikle Güney illerinde hatırı sayılır bir enerji tasarrufu sağlaması mümkündür.