Tarımda Enerji Verimliliği

Türkiye’de tarım sektörünün genel enerji tüketimi içerisindeki payının %5’den az olması nedeniyle enerji verimliliği düzenlemelerinde ulaşım, sanayi ve konut sektörleri kadar etkili yeri bulunmamaktadır. Fakat teknolojinin çok hızlı artışıyla birlikte tarım sektöründeki enerji tüketim artışı ulusal ekonomiden daha hızlı olmaktadır. Aynı zamanda hayvansal üretimde ortaya çıkan atıklar, bitkisel üretimde kullanılan azotlu gübre, traktörlerde motorin, konutlarda ısı amaçlı yakıtlar, sera ve hayvan barınaklarında elektrik kullanımıyla tarım sektörü sera gazı oluşumuna da göz ardı edilemeyecek şekilde etki etmektedir. Bu kapsamda pek çok ülkede tarımda enerji verimliliği konusunda çalışmalar başlatılarak verimli uygulama ve teknolojilere yatırım yapılması sağlanmıştır.

Tarım sektöründe enerji kullanımı bitkisel ve hayvansal üretim olmak üzere iki grupta değerlendirilebilir. Bunlar; doğrudan enerji kullanımı ve dolaylı enerji kullanımıdır.

 

Doğrudan enerji kullanımı içerisinde bitkisel üretimde toprak işlemeden başlayarak ürün hasadı ve işlenmesine kadar olan süreçte kullanılan traktör yakıtı-motorin ve yağ ile sulamada ve seralarda kullanılan elektrik enerjisi bulunmaktadır. Hayvansal üretimde; yem hazırlama-dağıtma, gübre temizleme, süt sağımı vb. faaliyetlerde, hayvan barınakları gibi tarımsal yapılarda aydınlatma, ısıtma, havalandırma, soğutma gibi uygulamalar için kullanılan elektrik, biyokütle, kömür, doğal gaz da doğrudan kullanılan enerji girdileri içerisinde yer almaktadır.

 

Dolaylı enerji kullanımı ise; tarımsal üretimde yararlanılan alet, makine, cihaz, gübre, tohumluk ve ilaç üretimi için tüketilen enerji girdilerini içermektedir. Bu enerji girdileri genellikle sanayi sektörü içerisinde yer almaktadır.

 

Gerek hayvancılıkta kullanılan sensör ve spektrometrelerin gerekse tarımın genelinde kullanılan drone teknolojisinin yakıt ve enerji verimliliğini artırması muhtemeldir. Tarımda dijitalleşme ve nesnelerin internetinin yaygınlaşmasının genelde ölçek ekonomisini güçlendirmesi ve verimliliği yükseltmesi, özelde ise birim ürün başına harcanan enerjiyi düşürmesi dünyada örnekleri gözlenen bir gelişmedir.

Daha geleneksel uygulamalar açısından bakıldığında, halihazırda halen değerlendirilmeye uygun hatırı sayılır bir potansiyel bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

  • Toprak ıslahında, tarımsal ürünlerin kurutulmasında, açık tarımsal alanlarda toprağın ısıtılmasında balık yetiştiriciliğinde ve mantar üretiminde jeotermal enerjinin kullanılması,
  • Sera iklimlendirmesinde, bazı ürünlerin açık ortamda kurutulmasında, toprağın dezenfeksiyonunda güneş enerjisinin kullanılması,
  • Tarımsal her türden uygun atığın gaz (biyogaz) ve elektrik üretimi için değerlendirilmesi ve böylece ürün için harcanan enerjinin önemli bir kısmının geri kazanılması,
  • Yumuşak kayaç yapılarında oluşmuş doğal haznelerin soğuk hava deposu olarak kullanılması ve soğutma için ihtiyaç duyulan elektrik sarfiyatının minimize edilmesi,
  • Büyük kapasiteli ahır, ağıl ve hayvan barınaklarında ısı transferi ve iklimlendirme için otomasyon sistemlerinin kurulması, pasif güneş sistemleri ve ısı pompası uygulamalarının yapılması, çatı üstü güneş paneli imkanlarının değerlendirilmesi.
Araba hareket halinde değilken daha geç ısınır ve daha çok yakıt tüketir. Verimli sürüş teknikleri ile #aklınlaveri

18
Ocak ve fırınlardan tam verim almak istiyorsanız temizliğine önem verin. #aklınlaverimliyaşa #enerjiverimliliği #energyef

32
Elektrik İletim ve Üretiminde Enerji Verimliliği Sempozyumu Point Otel’de bugün gerçekleşiyor. Sempozyumda ‘’Termik Sa

26
Isı transferinde son derece tasarruflu bir araç olan buhar, güç üretimi için de kullanılan çok esnek bir enerji transfer o

193
6. Verimli Buluşmalar Arçelik Garage’da gerçekleşiyor. Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlikte Yenilikçi Yaklaşıml

35
Pompa sistemlerindeki enerji tasarrufu çok büyük verimlilik sağlar. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan araştırmalarda, d

187
Öğrencilerden çevreci proje! Hatay’da Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı proje il

106
Soğuklardan izole bir hayat, oh ne rahat! Yalıtım yaptır, #aklınlaverimliyaşa #enerjiverimliliği #energyefficiency #smartt

188
Fan sistemlerindeki verim sıklıkla %20’nin altında kalmaktadır. Sistemlerin değerlendirilmesi ve optimizasyonu tasarrufu ar

172
Bisiklete binmek gibi kardiyo egzersizleriyle hem sağlını hem de bütçeni koru #aklınlaverimliyaşa #enerjiverimliliği #ene

135
Alacağın klimanın kapasitesini belirlemek için evdeki pencere sayısına ve evin cephesine dikkat et, #aklınlaverimliyaşa #

52
Radyatördeki hava, evinizin ısınmamasına neden olur. Bu da fazla enerji tüketimi demektir. Kalorifer peteklerindeki havayı b

195
Çocuklarımızın daha temiz ve enerji dolu bir dünyada büyümeleri için enerji verimli ürünleri tercih et. #aklınlaverimli

90
Aynı kapasitedeki ürünlerden verimli olanı tercih et #aklınlaverimliyaşa #enerjiverimliliği #energyefficiency #smarttobeef

504
Daha yeşil ve sağlıklı bir gelecek için bisiklet kullan. Kısa mesafeleri yürüyerek kat et #aklınlaverimliyaşa #enerjive

187
Banyoda ve mutfakta musluğun ucuna takılan bir perlatör sayesinde musluktan çıkan su, havaya karışır. Böylece basınç ar

225
Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi konulu çalıştay, 30 Ocak 2020 saat 14.00’de Enerji ve Tabii Kaynaklar B

31
Alman bilim adamlarının ürettiği dünyanın en büyük yapay güneşi Synlight’ın on yıl içinde endüstriye uygun bir sev

606
Buzdolabını ısı yayan eşyalardan uzak tutmak ve buzdolabının çevresinde en az 10 santimlik boşluk bırakmak verimli çal

287