Tarımsal Alet Ekipman

Tarımsal faaliyetlerde mali durumun iyileştirilmesi, enerji tüketimi ve çevresel etkilerin azaltılması için çeşitli teknoloji ve kaynaklar enerji verimliliğini artıracak yönde kullanılabilir.

Tarımsal üretim faaliyetlerinde kullanılan araç, alet ve ekipmanın verimliliği, birçok açıdan enerji verimliliğini doğrudan etkilemektedir. Traktör, biçerdöver, gübre dağıtım makinası, pülverizatör, harman makinası, balya makinası, pulluk, kültüvatör, patoz, çuvallama makinası gibi tarımsal ürün ekiminde, hasadında, ayırmasında, ayıklamasında, taşımasında kullanılan araçların verimliliğini etkileyen başlıca faktörler şunlardır: İhtiyaca göre motor gücünün belirlenmesi, lastik basıncının doğru ayarlanması, taşıyıcı araç ile yardım aracın kapasitesinin birbirine uygun olacak şekilde seçilmesi, yüklemenin dengeli yapılması, yağ ve yakıt tüketimlerinin düzenli olarak izlenmesi, periyodik bakımların gerçekleştirilmesi.

Diğer yandan elektronik altyapılı traktörler (CANBUS türü protokolleri içeren traktörler) ile enformatik traktörlerin de genel olarak enerji verimliliğine hizmet edeceği düşünülmektedir. Elektrikli traktörlerin de orta ve uzun vadede daha enerji verimli bir seçenek haline geleceği öngörülmektedir.