Ulaşımda Enerji Verimliliği

Ulaşımı kent içi, şehirler arası, bölgesel, ülkesel ve uluslararası ulaşım olarak sınıflandırmak mümkündür. Ulaşım sektörünün başlıca alt sektörleri kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve hava yoludur. Kentsel ulaşımın altında yer alan temel türler (modlar) ise toplu taşıma, özel araçlı ulaşım ve “motorsuz ulaşım” olarak tanımlanan bisiklet ve yaya ulaşımıdır.

Türkiye’de 2003 yılında 8,9 milyon olan motorlu araç sayısı, 2018 yılında 22,7 milyona çıkmış, 16 yıllık sürede araç sayısı %156 artmıştır. Buna bağlı olarak ulaştırma sektöründe tüketilen enerji de hızla büyümüştür. 2003 yılında 12,4 milyon TEP olan ulaştırma sektörü enerji tüketimi, 2018 yılında 28,4 milyon TEP’e çıkmıştır. Söz konusu 16 yıllık dönemde ulaştırma sektöründe tüketilen enerjide %129’luk bir büyüme meydana gelmiştir. Sınırlı miktardaki biyoyakıt ve elektrik kullanımı ihmal edildiğinde ulaştırma sektöründe harcanan enerji petrol ürünleri ve gaz (LPG ve CNG) ile karşılanmaktadır. Petrol ve gazın Türkiye’de çok ağırlıklı olarak ithal edildiği göz önünde bulundurulduğunda, ulaştırma sektöründe yapılacak enerji verimliliği çalışmalarının çoklu etkileri daha iyi anlaşılabilir.

Petrol bağımlılığını azaltmak ve ulaştırma kaynaklı sera gazları emisyonları azaltmak üzere alınan tedbirlerden birisi de alternatif yakıtları özellikle kent içi ulaşımda yaygınlaştırmaktır. Bu alternatiflerden öne çıkanlar SDG (sıkıştırılmış doğal gaz), elektrik ve hidrojenle çalışan araçlar ile hibrid araçlardır.

 

Araba hareket halinde değilken daha geç ısınır ve daha çok yakıt tüketir. Verimli sürüş teknikleri ile #aklınlaveri

18
Ocak ve fırınlardan tam verim almak istiyorsanız temizliğine önem verin. #aklınlaverimliyaşa #enerjiverimliliği #energyef

32
Elektrik İletim ve Üretiminde Enerji Verimliliği Sempozyumu Point Otel’de bugün gerçekleşiyor. Sempozyumda ‘’Termik Sa

26
Isı transferinde son derece tasarruflu bir araç olan buhar, güç üretimi için de kullanılan çok esnek bir enerji transfer o

193
6. Verimli Buluşmalar Arçelik Garage’da gerçekleşiyor. Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlikte Yenilikçi Yaklaşıml

35
Pompa sistemlerindeki enerji tasarrufu çok büyük verimlilik sağlar. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan araştırmalarda, d

187
Öğrencilerden çevreci proje! Hatay’da Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı proje il

106
Soğuklardan izole bir hayat, oh ne rahat! Yalıtım yaptır, #aklınlaverimliyaşa #enerjiverimliliği #energyefficiency #smartt

188
Fan sistemlerindeki verim sıklıkla %20’nin altında kalmaktadır. Sistemlerin değerlendirilmesi ve optimizasyonu tasarrufu ar

172
Bisiklete binmek gibi kardiyo egzersizleriyle hem sağlını hem de bütçeni koru #aklınlaverimliyaşa #enerjiverimliliği #ene

135
Alacağın klimanın kapasitesini belirlemek için evdeki pencere sayısına ve evin cephesine dikkat et, #aklınlaverimliyaşa #

52
Radyatördeki hava, evinizin ısınmamasına neden olur. Bu da fazla enerji tüketimi demektir. Kalorifer peteklerindeki havayı b

195
Çocuklarımızın daha temiz ve enerji dolu bir dünyada büyümeleri için enerji verimli ürünleri tercih et. #aklınlaverimli

90
Aynı kapasitedeki ürünlerden verimli olanı tercih et #aklınlaverimliyaşa #enerjiverimliliği #energyefficiency #smarttobeef

504
Daha yeşil ve sağlıklı bir gelecek için bisiklet kullan. Kısa mesafeleri yürüyerek kat et #aklınlaverimliyaşa #enerjive

187
Banyoda ve mutfakta musluğun ucuna takılan bir perlatör sayesinde musluktan çıkan su, havaya karışır. Böylece basınç ar

225
Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi konulu çalıştay, 30 Ocak 2020 saat 14.00’de Enerji ve Tabii Kaynaklar B

31
Alman bilim adamlarının ürettiği dünyanın en büyük yapay güneşi Synlight’ın on yıl içinde endüstriye uygun bir sev

606
Buzdolabını ısı yayan eşyalardan uzak tutmak ve buzdolabının çevresinde en az 10 santimlik boşluk bırakmak verimli çal

287