Proje Hakkında

Aklınla Verimli Yaşa Projesi, IPA 2013 Projelerinin Görünürlüğünün ve Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanlarında Kamu Farkındalığının Artırılmasına yönelik olup 1 yıl boyunca aktif olarak devam edecek bir iletişim kampanyasıdır. Proje, enerjinin verimli kullanımı konusunda farkındalık artırıcı, bilgilendirici ve harekete geçirici iletişim çalışmalarıyla evde, işte, okulda, yolda her bir bireyin hem kendi ekonomisi hem de ülke ekonomisi konusunda daha verimli bir yaşam için yapabilecekleri hakkında bilinç oluşturmayı hedeflemektedir.