Projenin Ana Hedefleri

 • Hane halkının bina yalıtımı, verimliliği yüksek elektrikli aletlerin kullanımı, kaynak tasarrufu, aydınlatma, ısıtma ve soğutma, yenilenebilir enerji kullanımı konularında bilinçli hale gelmesi
 • Hane halkının enerjiyi verimli kullanımı ile elde edeceği maddi kazanım hakkında bilinçli hale gelmesi
 • Hane halkının tüketim alışkanlıklarında ve yatırım kararlarında enerji verimliliğini göz önünde bulundurmasının sağlanması

 

Projenin Mikro İletişim Hedefleri:

 

 • Enerji verimliliğini doğru anlatmak.
 • Enerji verimliliği ve tasarrufunun birbirinden farkını anlatmak.
 • Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında yapılması gerekenler için vatandaşlarımızı harekete geçirmek.
 • Enerji verimliliği sağlamak için bahane üretmenin kazancını ertelemekten başka bir işe yaramayacağını anlatmak.
 • Enerji verimliliği sağlandığında ülkemizin kazanacaklarının ve geleceğimizin değişeceğinin mesajını vermek.
 • Tüm bu altyapı sağlandığında yenilenebilir enerjinin önemine, nasıl uygulandığına dair olumlu örneklemelerle insanlarımızı enerji verimliliğine ve yenilebilir enerji kullanımına özendirmek.

Projenin Makro İletişim Hedefleri:

 

 • Sanayide ve ticarette verimliliği artırmak.
 • Birim maliyeti düşürmek, rekabetçiliği artırmak.
 • Aynı girdi kaynağıyla daha fazla ürün/hizmet sağlamak, istihdamı artırmak ve dolayısıyla işsizliği azaltmak.
 • Kaynak (su, enerji, hammadde vb.) tüketiminde verimliliğe özendirerek dışa bağımlılığı azaltmak ve sürdürülebilirliği güçlendirmek.
 • Sağlanan enerji tasarrufu ve düşen emisyonlar yoluyla iklim değişikliğiyle mücadelede etkinliği artırmak.
 • Verimlilik sağlayan yüksek teknolojili, katma değerli ürünlerin tercih edilmesini artırmak.