Projenin Ana Hedefleri

  • Hane halkının bina yalıtımı, verimliliği yüksek elektrikli aletlerin kullanımı, kaynak tasarrufu, aydınlatma, ısıtma ve soğutma, yenilenebilir enerji kullanımı konularında bilinçli hale gelmesi
  • Hane halkının enerjiyi verimli kullanımı ile elde edeceği maddi kazanım hakkında bilinçli hale gelmesi
  • Hane halkının tüketim alışkanlıklarında ve yatırım kararlarında enerji verimliliğini göz önünde bulundurmasının sağlanması