Projenin Mikro İletişim Hedefleri

   • Enerji verimliliğini doğru anlatmak.
   • Enerji verimliliği ve tasarrufunun birbirinden farkını anlatmak.
   • Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında yapılması gerekenler için vatandaşlarımızı harekete geçirmek.
   • Enerji verimliliği sağlamak için bahane üretmenin kazancını ertelemekten başka bir işe yaramayacağını anlatmak.
   • Enerji verimliliği sağlandığında ülkemizin kazanacaklarının ve geleceğimizin değişeceğinin mesajını vermek.
   • Tüm bu altyapı sağlandığında yenilenebilir enerjinin önemine, nasıl uygulandığına dair olumlu örneklemelerle insanlarımızı enerji verimliliğine ve yenilebilir enerji kullanımına özendirmek.