Projenin Paydaşları

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü

Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde kamuoyu farkındalığı oluşturma konusunda kullanılacak veri, bilgi ve proje çıktısını danışman firmaya sunan, nihai onay merciidir.

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Projenin stratejisinden operasyonel anlamda yürütülmesine ve içeriklerinin belirlenmesine kadar eşgüdüm içerisinde olunan kurumdur.

  • Dünya Bankası

AB/IPA 2013 Enerji Sektör Programı Faz-2 Projesinin finansmanını sağlayan kurumdur.

  • ENVER

Enerji verimliliği ve sürdürülebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren ve faaliyetlerin içeriklerinin belirlenmesinde eşgüdüm içerisinde olunan kuruluştur.

  • RETA Reklamcılık Ve Tanıtım Limited Şirketi

Proje kapsamında gereken her türlü tasarım ve içeriğin üretilmesinden sorumlu danışman şirkettir.