Uzman Havuzu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı Enerji Verimliliği Uzman Havuzu kaydını güncelliyor. Lütfen aşağıdaki form üzerinden bilgilerinizi kaydediniz.
Enerji Yöneticisi
Enerji Etüt Sertifikası
Yalın 6 Sigma
TPM
Ölçme Doğrulama
Diğer
Kişisel bilgilerimin ETKB’lığı EVÇED başkanlığınca kullanılmasına müsaade ediyorum.